โครงการ : มอบเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 8 กันยายน 256

Read more

การประเมินโรงเรียนน่าดู โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ (สะอาดฯ ร่มรื่นน่ามอง พวกเราทั้งผอง ร่วมใจดูแล)

วันที่ 30 สิงหาคม 25

Read more

การนิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเขื่อนลำปาว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

วันที่ 23 สิงหาคม 25

Read more

กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2564 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์

กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2564 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์

Read more